Počátky ekonomie najdeme už v legendách o Gilgamešovi, avšak první opravdovou učebnici napsal až Adam Smith.